МЕТОДИКИ
Опросники
     
   

Р?чний план роботи практичного психолога НВК

Психод?агностична робота

?
з/п

Зм?ст роботи

Терм?н проведення

З ким проводиться

1

Д?агностика емоц?йного стану д?тей (в рамках контролю за адаптац??ю д?тей)

вересень

По в?ковим групам з новоприбулими д?тьми

2

Психолог?чне досл?дження ?ндив?дуальних особливостей п?знавально? та особист?сно? сфер д?тей з ознаками дезадаптац?? з метою виявлення причин, що перешкоджають адаптац?? для побудови адекватно? корекц?йно? та розвивально? роботи

жовтень

Д?ти ус?х в?кових груп

3

Складання ?ндив?дуальних карт на д?тей «групи ризику»

протягом року

Д?ти ус?х в?кових груп

4

Д?агностика р?вня агресивност? у д?тей

жовтень

Д?ти середньо? та старшо? груп

5

В?дстеження псих?чного розвитку дитини раннього в?ку з метою психолог?чно? проф?лактики порушень у псих?чному та особист?сному розвитку дитини

протягом року

Д?ти ясельно? групи

6

Д?агностика псих?чних в?кових новоутворень та виявлення порушень у розвитку з метою надання допомоги д?тям 3-х рок?в у подоланн? кризових вияв?в

протягом року

Д?ти молодшо? групи

7

Спостереження за повед?нкою та емоц?йним станом д?тей у груп? з метою виявлення причин труднощ?в адаптац?? та типу порушень

протягом року

Д?ти ус?х в?кових груп

8

Д?агностика псих?чних особливостей д?тей, ?х нахил?в, ?нтерес?в, зд?бностей з метою забезпечення ?ндив?дуального та диференц?йованого п?дходу у навчально-виховально? д?яльност?

протягом року

Д?ти середньо? та старших груп

9

Вивчення псих. кл?мату в педагог?чному колектив?, розробка заход?в щодо його пол?пшення

листопад

Педколектив

10

Психод?агностичне обстеження готовност? до школи та складання загально? в?домост? готовност? д?тей до школи з метою визначення р?вня сформованост? р?зних псих?чних функц?й

грудень

Д?ти старших груп

11

Поглиблене обстеження д?тей з низькими показниками за результатами попереднього д?агностування з метою розгляду метод?в подальшо? роботи з д?тьми, що потребують ?ндив?дуально? уваги

с?чень

Д?ти старших груп

12

Виявлення л?воруких д?тей для побудови адекватно? корекц?йно? та розвивально? роботи

лютий

Д?ти ус?х в?кових груп

13

Проведення соц?ометричного обстеження м?жособист?сних вза?мин д?тей у колектив? ровесник?в для з ясування ? усунення причин ?х порушень

лютий-березень

Д?ти середньо? та старших груп

14

Повторна д?агностика та складання психолого-педагог?чних характеристик до школи з метою визначення психолог?чно? готовност? д?тей до школи п?сля комплексу розвивально? та корекц?йно? роботи

травень

Д?ти старших груп

15

Вивчати ?ндив?дуальн? особливост? д?тей, ?х зд?бностей до р?зних вид?в д?яльност? з метою виявлення обдарованих д?тей та забезпечення ?м. ?нд. п?дходу в навчально-виховному процес?

протягом року

Д?ти ус?х в?кових груп

Початкова школа

?
з/п

Зм?ст роботи

Терм?н проведення

З ким проводиться

1

Контроль за адаптац??ю першокласник?в до школи:
- в?дв?дування урок?в та занять у групах продовженого дня, спостереження за м?крокл?матом в класному колектив?, стилем сп?лкування з учителем ? один з одним.

вересень-жовтень

1 клас

2

Анкетування батьк?в з метою виявлення д?тей, як? мають ознаки дезадаптац??

жовтень

Батьки д?тей 1 класу

3

Психолог?чна д?агностика р?вня адаптац?? учн?в до школи

жовтень

1 клас

4

Виявлення причин, що перешкоджують адаптац??:
- психолог?чне досл?дження ?ндив?дуальних особливостей п?знавально? та особисто? сфери першокласник?в, що мають ознаки дезадаптац??

листопад

1 клас

5

Психолог?чн? досл?дження за запитами адм?н?страц??, учител?в, батьк?в

протягом року

 

6

Психолог?чн? досл?дження, спрямован? на виявлення соц?ально-психолог?чних причин, що лежать в основ? негативних явищ, як? мають м?сце в школ?.

протягом року

 

Консультац?йна робота

?
з/п

Зм?ст роботи

Терм?н проведення

З ким проводиться

1

Бес?ди та знайомство з батьками д?тей, як? вступили до д/з для надання необх?дно? допомоги новоприбулим д?тям

протягом року

Батьки нових д?тей

2

?ндив?дуальне консультування батьк?в про шляхи допомоги дитин? в адаптац??

протягом року

Батьки

3

Бес?ди з вихователями з метою виявлення д?тей, як? мають ознаки дезадаптац??

протягом року

Виховател? ус?х в?кових груп

4

?ндив?дуальн? консультац?? для виховател?в та батьк?в: «Про причини труднощ?в в адаптац?? дитини ? шляхи сум?сно? вза?мод?? в ?х подоланн? для п?двищено? психолог?чно? грамотност? батьк?в та виховател?в у вихованн? дитини»

протягом року

Виховател? та батьки

5

П?двищена тривожн?сть та неврози у д?тей

листопад

Виховател? ус?х в?кових груп

6

Групове консультування батьк?в «Допомога дорослих у розвитку дитини»:
? самооц?нювання дитини;
? сила батьк?вських настанов;
? техн?ка оц?нково? безпеки;
? дисципл?на без конфл?кт?в тощо

протягом року

Батьки

7

Консультування батьк?в з питань розвитку мовлення, предметно? д?яльност?, сп?лкування з однол?тками та дорослими, ?грових рух?в з метою створення сприятливих умов виховання, як? впливають на розвиток дитини

протягом року

Батьки

8

Бес?ди з вихователями про в?ков? та ?ндив?дуальн? особливост?, стратег?? вза?мод?? з проблемними д?тьми з метою надання педагогам рекомендац?й щодо побудови навчально-виховно? роботи з проблемними д?тьми

протягом року

Виховател?

9

Якщо дитина не розмовля?

с?чень

Батьки д?тей ясельно? та молодшо? груп

10

Консультування батьк?в про допомогу дитин? в подоланн? кризових вияв?в та особливост? виховання дитини 3-х рок?в з метою п?дтримки дитини в с?м ?, створення сприятливо? атмосфери

протягом року

 

11

Консультац?? та рекомендац?? вихователям за проблемами:
1. Виб?р адекватного стилю вза?мод?? з певною дитиною.
2. П?дб?р розвивальних ?гор та вправ для д?тей.
3. Допомога вихователям у налагодженн? контакт?в ?з батьками.

протягом року

Виховател?

12

Консультування виховател?в та батьк?в про розвиваюче значення р?зних вид?в дитячо? д?яльност? (гра, малювання, конструювання, спостереження)

протягом року

Батьки та виховател?

13

Консультування батьк?в про допустим? види заохочення та покарання малят

протягом року

 

14

Роль вихователя та батьк?в у пер?од адаптац?? до дошк?льного навчального закладу

протягом року

 

15

?ндив?дуальн? консультац?? за проханням виховател?в, батьк?в

протягом року

 

16

Засоби формування мотивац?йно? готовност? д?тей до навчання у школ?

лютий

Виховател? середньо? та старшо? групи

17

Як працювати з агресивними д?тьми

березень

Виховател? ус?х в?кових груп

18

Готовн?сть дитини до школи. Що хвилю? батьк?в майбутн?х першокласник?в

кв?тень

Батьки д?тей старшо? групи

Початкова школа

?
з/п

Зм?ст роботи

Терм?н проведення

З ким проводиться

1

Консультування вчител?в про ?ндив?дуальн? особливост? першокласник?в

вересень

Педколектив 1 класу

2

Консультування батьк?в д?тей, у яких виявлений недостатн?й р?вень готовност? до шк?льного навчання

вересень

Батьки д?тей 1 класу

3

?ндив?дуальне консультування батьк?в «Про причини труднощ?в адаптац?? ? шляхи сум?сно? вза?мод?? ?х подолання»

Протягом року

Батьки д?тей 1 класу

Психолог?чна просв?та

?
з/п

Зм?ст роботи

Терм?н проведення

З ким проводиться

1

Психолог?чна просв?та батьк?в про особливост? навчання ? виховання д/з з метою п?двищення психолог?чно? грамотност? педагог?в ? батьк?в з проблеми психолог?чно? адаптац?? дитини

вересень

Батьки

2

Психолог?чна просв?та педагог?чного колективу. Сем?нар: «Психолог?чн? аспекти адаптац?? дошк?льник?в»

вересень

Виховател? ус?х в?кових груп

3

Сприяти п?двищенню психолог?чно? культури виховател?в та батьк?в шляхом участ? в робот? педрад, педгодин, сем?нар?в, батьк?вських збор?в

протягом року

 

4

Психолог?чн? засади забезпечення вза?морозум?ння м?ж педагогами та батьками

жовтень

Виховател? ус?х в?кових груп

5

Якщо дитина ?стерична; тривожна

жовтень

Батьки д?тей молодшо? та середньо? групи

6

Чому д?ти вдаються до брехн?

листопад

Виховател?

7

Шляхи розвитку творчого потенц?алу у старшому дошк?льному в?ц?

грудень

Виховател?

8

Чим зайняти дошк?льника вдома

грудень

Батьки ус?х в?кових груп

9

?гротерап?я як спос?б п?двищення п?знавально? активност?

с?чень

Виховател?

10

Емоц??, як сво?р?дн? прояви особист?сного ставлення до навколишнього св?ту, до самого себе

лютий

Виховател?

11

Роль с?м ? у п?дготовц? дитини до навчання у школ?

кв?тень

Батьки д?тей старшо? групи

Початкова школа

?
з/п

Зм?ст роботи

Терм?н проведення

З ким проводиться

1

Просв?та батьк?в про в?ков? особливост? першокласник?в та шляхи ?х психолог?чно? п?дтримки

вересень

Батьки д?тей 1 класу

2

Сем?нар:
Урахування ?ндив?дуальних психолог?чних особливостей учн?в в процес? виховання ? навчання

листопад

Педколектив 1 класу

3

Як допомогти дитин? у приготуванн? урок?в

Протягом року

Батьки д?тей 1 класу

4

Як зберегти у дитини ?нтерес до школи

Протягом року

Батьки д?тей 1 класу

5

Якщо справа д?йшла до покарання

грудень

Батьки д?тей 1 класу

6

Дисципл?на без конфл?кт?в

березень

Педколектив 1 класу

Орган?зац?йно-методична робота

?
з/п

Зм?ст роботи

Терм?н проведення

З ким проводиться

1

Розробка рекомендац?й вихователям та батькам щодо супроводу д?тей

Протягом року

 

2

Складання ?ндив?дуальних та групових розвивальних та корекц?йних програм

Протягом року

 

3

П?дготовка, розробка програм психод?агностичних досл?джень

Протягом року

 

4

П?дготовка психод?агностичного ?нструментар?ю (тестових бланк?в, анкет тощо)

Протягом року

 

5

Пост?йне оновлення психолог?чно? та методично? л?тератури для роботи з д?тьми, вихователями та батьками

Протягом року

 

6

Поновлення дидактичного матер?алу, оформлення папок з дидактичними та корекц?йними матер?алами

Протягом року

 

7

П?дготовка до педрад, конференц?й, батьк?вських збор?в

Протягом року

 

8

Робота по поповненню обладнання психолог?чного каб?нету

Протягом року

 


 
 


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика