МЕТОДИКИ
Опросники
     
   

Д?агностика псих?чного розвитку д?тей раннього в?ку

Шкала оц?нки псих?чного розвитку в?д 1 до 3 рок?в (15-36 м?сяц?в) (за методикою Маново?-Томово?)

Шкала для оц?нки псих?чного розвитку в?д 1 до 3 рок?в склада?ться з чотирьох под?лок для другого року ? двох для третього. Кожна под?лка включа? 6 показник?в (в?дпов?дно до шести стор?н псих?чного розвитку); 4 под?лки для другого року ? 15, 18, 21, 24 м?сяц? - охоплюють по 3 м?сяц? ? кожний показник ма? величину 1-2 м?сяця. Для третього року шкала оц?нки псих?чного розвитку побудована з двох под?лок, як? охоплюють по 6 м?сяц?в ? 30 м?сяц?в, 36 м?сяц?в; кожний показник ма? величину 1 м?сяць. Ш?сть показник?в шкали для 1-3 рок?в розпод?лен? так: моторика (М), ум?ння (У), навички (Н), образотворча д?яльн?сть (О), емоц?йно-соц?альний розвиток ? (ЕС), мовлення (М).

15 м?сяц?в

 1. М. Ходить сама, але часто пада?.
 2. У. Ставить п?ять кубик?в один на одний.
 3. Н. Трима? ложку п?д час ?ж?.
 4. О. Може тримати ол?вець ? залиша? сл?ди.
 5. ЕС. Викону? два завдання за вказ?вкою дорослого.
 6. М. Користу?ться десятьма ? б?льше словами.

18 м?сяц?в

 1. М. Ходить упевнено, р?дко пада?.
 2. У. В?дтворю? побачене в д?ях з ?грашками.
 3. Н. Пробу? ?сти самост?йно.
 4. О. Креслить спонтанно ? старанно.
 5. ЕС. Хоче все робити сама.
 6. М. Пробу? зв?язати два слова у речення.

21 м?сяць

 1. М. Робить спроби б?гти.
 2. У. Кида? м?ячик у коробку (корзинку).
 3. Н. ?сть самост?йно.
 4. О. Креслить у межах аркуша.
 5. ЕС. Шука? допомоги в дорослого, коли хтось забира? ?грашку.
 6. М. Може назвати п?ять зображень на картинц?.

24 м?сяц?

 1. М. Сходить ? спуска?ться сх?дцями, тримаючись за поручн?.
 2. У. Перегина? надво? аркуш паперу.
 3. Н. Регулю? сво? ф?з?олог?чн? потреби ? майже не мочить штани.
 4. О. Насл?дуючи, креслить вертикальн? та горизонтальн? л?н??.
 5. ЕС. Вступа? у контакт з ?ншими д?тьми.
 6. М. Ставить перш? запитання.

30 м?сяц?в

 1. М. Б?га? значно краще.
 2. У. Розст?ба? три ?удзики.
 3. Н. Систематично спов?ща? про ф?з?олог?чну потребу.
 4. О. Креслить криву замкнену л?н?ю.
 5. ЕО. Можна впевнити словами в?дмовитись в?д чогось.
 6. М. Ставить р?зноман?тн? запитання.

36 м?сяц?в

 1. М. Сходить ? спуска?ться сх?дцями без опори.
 2. У. Вставля? п?ять кубик?в один в одний.
 3. Н. Самост?йно роздяга?ться ? роззува?ться.
 4. О. Малю? кульку, м?ячик, яблуко та ?н.
 5. ЕС. В ?грах в?добража? навколишн? життя ? входить у роль.
 6. М. Може зв?язно розказати /переказати/ простий випадок або опов?дання.

Використання шкали показник?в у д?агностиц? псих?чного розвитку

Для того щоб дати оц?нку псих?чного розвитку дитини у даний момент через «коеф?ц??нт розвитку», необх?дно встановити точно:

 • ?? календарний в?к (КВ);
 • в?к ?? псих?чного розвитку (ВР).

Календарний (хронолог?чний) в?к (КВ) ? це реальний в?к дитини на момент досл?дження. В?н визнача?ться р?зницею м?ж датою народження ? датою досл?дження.

Псих?чний в?к, або в?к розвитку (ВР) становить р?вень псих?чного розвитку. В?н визнача?ться здатн?стю при досл?дженн? за шкалою залежно в?д к?лькост? показник?в, як? реал?зувала дитина у сво?му розвитку для даного в?кового м?кропер?оду. В?к розвитку р?дко зб?га?ться з хронолог?чним в?ком. Найчаст?ше в?н або б?льший або менший в?д календарного в?ку.

Часто трапля?ться, що один ?з показник?в засвою?ться дитиною швидше, а ?нш? ? пов?льн?ше. Це доказу?, що у загальному розвитку все це не ? нерозривною ?дн?стю, ?сну? в?дносна самост?йн?сть розвитку окремих напрям?в. Наприклад, може в?дбуватися швидкий розвиток моторики, а в?дставати в?дносний розвиток мовлення або емоц?й. Отже, систематизац?я показник?в ? норм у наведених шкалах да? можлив?сть визначити, не лише загальний в?к розвитку (загальний псих?чний в?к), а й в?к розвитку в даний момент кожного з основних напрямк?в псих?ки: в?к розвитку моторики, емоц?й, мовлення та ?н.

Приклад: календарний в?к (КВ) дитини Л. М. 23 м?сяц?. Дан? оц?нки в?ку розвитку (ВР) так?:

 • моторика ? 24-м?сячний в?к;
 • ум?ння руки ? 21-м?сячний в?к;
 • навички ? 21-м?сячний в?к;
 • образотворча д?яльн?сть ? 18-м?сячний в?к;
 • емоц?йно-соц?альний розвиток ? 18-м?сячний в?к;
 • мовлення ? 18-м?сячний в?к.

Загальний псих?чний в?к ? (ВР) ? 20 м?сяц?в.

Це св?дчить:

 1. загальний псих?чний в?к дитини 20 м?сяц?в, тобто менший в?д хронолог?чного в?ку на 3 м?сяц? (23 м?сяц?);
 2. розвиток рух?в випереджа? календарний в?к (на 1 м?сяць);
 3. в?к мовлення, емоц?йно-соц?ального розвитку та образотворчо? д?яльност? значно нижчий в?д хронолог?чного в?ку (на 5 м?сяц?в).

Дан? за кожним показником для перегляду при досл?дженн? занотову?мо у спец?ально розграфлен? аркуш?. Але саме визначення псих?чного в?ку (в?ку розвитку) не може дати задов?льну оц?нку псих?чного розвитку. Вона дуже часто визнача?ться на основ? безпосереднього оволод?ння показниками, ? тому одне й те саме числове вираження псих?чного в?ку може мати р?зне значення у двох д?тей або в одн??? дитини в р?зн? пер?оди розвитку. Наприклад, дв? дитини можуть мати однаковий в?к розвитку ? 18 м?сяц?в, але в одн?й це буде насл?дком розвитку аспект?в псих?ки, а в ?ншо? картина розвитку може бути в?дм?нною:

Показники Дитина А Дитина В
Моторика 18 м?сяц?в 18 м?сяц?в
Ум?ння 18 м?сяц?в 16 м?сяц?в
Навички 18 м?сяц?в 24 м?сяц?в
Образотворча д?яльн?сть 18 м?сяц?в 18 м?сяц?в
Емоц?йно-соц?альний розвиток 18 м?сяц?в 16 м?сяц?в
Мовлення 18 м?сяц?в 16 м?сяц?в
Загальний в?к розвитку 18 м?сяц?в 18 м?сяц?в

Загальний р?вень (в?к розвитку) в обох випадках дор?вню? 18 м?сяцям, але по сут? внутр?шня будова ? сп?вв?дношення окремих аспект?в розвитку у них р?зн?. У першо? дитини розвиток зд?йсню?ться посл?довно, систематично ? гармон?йно, у друго? ?сну? певна дисгармон?я: деяк? з основних аспект?в (навички) випередили календарний в?к, а ?нш? (емоц??, мовлення, ум?ння) в?дстали в?д календарного в?ку.

Псих?чний в?к ма? велике значення в оц?нц? та д?агностиц?, оск?льки виявля? р?вень розвитку, але його значення ? не абсолютним, а в?дносним. Щоб доповнити неточн?сть ? в?дносн?сть оц?нки виявленням псих?чного в?ку, сп?вв?дносимо два в?ки ? календарний ? псих?чний ? через коеф?ц??нт розвитку визнача?мо оц?нку. Коеф?ц??нт розвитку КОР ? це число, яке отриму?мо в?д сп?вв?дношення псих?чного ? календарного в?ку. Ним визнача?ться ступ?нь псих?чного розвитку.

Коеф?ц??нт 80 означа?, що розвиток ц??? дитини ? на меж? слабкого; коеф?ц??нт 93 означа? нормальний, добрий розвиток.

Коеф?ц??нт розвитку КОР може визначити ? коеф?ц??нт загального псих?чного розвитку (середньо вс?х аспект?в), ? кожного аспекту розвитку зокрема. Таким чином, картина псих?чного розвитку при оц?нц? поста? точн?шою, оск?льки можна бачити р?вень ? ступ?нь розвитку в анал?зованому ? синтезованому вигляд?.


 
 


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика